HERTIGEMBOS, Hertogenbos, Hertogenbosch

Bos in Sint-Katherina-Lombeek, Ternat

NAAM

De naam Hertigembos ontstond uit Hertogenbosch ( Hertogenbos), dit door taalcontaminatie met Affligembos.

GESCHIEDENIS

In 1003 werd de graaf van Leuven beschermheer van de Sint-Gertrudisabdij van Nijvel. In de volgende eeuwen

usurpeerden de hertogen van Brabant via hun vazallen het eigendomsrecht over de bossen en woeste gronden

het Sint-Gertrudisdomein van Wambeek waarvan Ternat en Sint-Katherina-Lombeek slechts gehuchten waren.

Het westen van het huidige Sint-Katherina -Lombeek en het Wambeekse Overdorp waren volledig met

bossen bedekt.

De Lombeekse bossen heetten het Bos van Over-Alphen of het Bos van Overalfen. Hieraan merkt men

dat de zaak  werd bekeken vanuit het standpunt van scribenten op de abdij van Affligem : Affligem bevond

zich ten noorden van de Alfen ( de huidige Bellebeek of Molenbeek ), terwijl het Lombeekse bos zich ten

zuiden van de Alfen bevond, vandaar 'Over-Alphen'.

In 1290 gaf hertog Jan I van Brabant een oorkonde uit, waarin hij het gedeelde eigendomsrecht tussen hem

en de abdij van Nijvel beschrijft.

Het kleinere gedeelte van het bos, ten noorden van de huidige Nieuwbaan heette Affligembos, het grotere

gedeelte, ten zuiden van deze straat heette Hertogenbosch ( Hertogenbos).

In het westen vormde de Vlaanderbeek de grens met Liedekerke in het Land van Aalst.

ONTBOSSING

In de late middeleeuwen werd al een stuk van het grote bos ontgonnen, wat blijkt

uit de naamgeving Hertogenkouter of Hertigemkouter, bij de huidige Bosstraat.

( Recentere onbossingen dragen niet de naam 'kouter', maar 'veld', zoals in

Lombeek Veld.)

Toch stonden er rond 1900 nog bijna geen huizen op Den Bosch ( Den Bos ).

Afgezien van de beukendreef , waar nu de boomloze Nieuwbaan ligt stonden er nog weinig bomen.

Een restant van het eens imponerende Hertogenbos was wat de plaatselijk bevolking

'HERTIGEMBOS' noemde.

VANDAAG

Het grootste gedeelte van de gronden van het oude Hertogenbos wordt nu ingenomen door

een beschermd weidelandschap dat aansluit bij het Liedekerkebos.

Vrij recent werd begonnen met de gedeeltelijke herbebossing van een deel van het oude Hertogenbos.

Dit openbare bos is o.a. te bereiken langs de Veldstraat, een zijstraat van de Nieuwbaan in

Sint-Katherina-Lombeek, Ternat  ( Vlakbij de spoorwegbrug van de Nieuwbaan ).

WELKOM IN ONZE BRABANTSE GEMEENTE TERNAT

Ternat links

Gemeente Ternat in Brabant

http://brabant.4lima.de/ternat.balder.htm

Ternat vroeger en nu

www.brabant.fcpages.com/ternat.html

Ternat vandaag

Ternat

Graafschap en kasteel Kruikenburg

Kruikenburg

Graafschap Ternat

http://brabant.4lima.de/350-jaar-graafschap-ternat.htm

900 jaar Ternat1112

http://brabant.4lima.de/900-jaar-ternat.htm

Nath 1112

http://ternat.webnode.at/

Ternat

http://ternat.flavors.me

Brabant West

http://brabant.4lima.de/brabant-west.htm

West-Brabant

www.west-brabant.de.be

Noord-Brabant en 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Brabant

www.brabant.im

Nederlands Ternat

Nederlands Ternat Nederlands

 

lima-city.de

INFO

info@ternat.tk

Hertigembos   =  HERTOGENBOS =  het Bos van de Hertog van Brabant

 

 

  

...

4lima.de = super !