Hertigembos of Hertogenbos ( Hertogenbosch )

in Sint-Katherina-Lombeek, Ternat

Jan I, hertog van Brabant, regelde in de 13e eeuw de verdeling

van de rechten over het Bosch van Over-Alphen ( Overalfen ).

Dit waren de bossen gelegen ten zuiden van de Alphen ( Alfen, Bellebeek ),

gezien vanuit het standpunt van de abdij in Affligem.

Het gedeelte van deze bossen tussen de dreef en de Alfen

heette Affligem Bosch ( Affligem Bos ) omdat het toebehoorde

aan de abdij van Affligem, een steunpunt van de hertogen.

Het deel van deze bossen gelegen ten zuiden van de dreef

( de huidige Nieuwbaan ) heette HERTOGENBOSCH

( Hertogenbos ).

Dit bos werd in het westen door de Vlaanderbeek

gescheiden van het Liedekerke bos, dat in het

graafschap Vlaanderen lag.

In het Brabantse dialect werd Hertogenbos uitgesproken als He(r)tegenbos

( verdoffing van de 'o' ) of He(r)tigembos ( assimilatie van 'n' en 'b').

Doordat het andere deel van het bos Affligem bos heette werd

de naam door 19e-eeuwse landmeters en/of woudmeesters

foutief geïnterpreteerd. Misschien waren ze niet uit Brabant

of hadden ze geen taalkundig doorzicht.

De naam HERTOGENBOS kwam dus op papier en daardoor

heet het recent gedeeltelijk heraangeplante bos ook zo.

Dit jonge bos verdient zijn oude naam :

HERTOGENBOSCH of HERTOGENBOS.

Links

Welkom in onze Brabantse gemeente Ternat

 

http://brabant.4lima.de/hertigembos.htm

ternat.balder

TERNAT-Ternat

r

Kruikenburg

Kruikenburg

Brabant

West-Brabant
Brabant-West

Brabant

Hertogdom-Brabant

Brabant Hertogdom

 

Noord-Brabant

( hoofdstad 's-Hertogenbosch )

http://www.brabant.nl/

 

 

 

4 Ternat HERTIGEMBOS